harm (netzfisch)

(Dostępny/a)

Internet-Enthusiast, eCommerce-addictet, Linux-, Docker-, Ruby-Evangelist, and CTO @ePages-de. Find my tweets @netzfisch!

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy