Andreas Finger (mediafinger)

Freelancer (Dostępny/a)

Señor Developer living in Barcelona, organizing the local Ruby user group @bcnrails, working remotely.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Twoje wydarzenia"

Ulubione tematy