Christian Mondorf (cmondorf)

Interests include data analysis, machine learning, and computer vision.

Use R, Ruby, and Python.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział