Christoph (zeitgeist_y2k)

RoR software developer, Linux Sysadmin and Marathon-Geek.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział