Hamburg, Germany @tdgs tdgs https://github.com/tdgs

Giorgos Avramidis (tdgs)

Ruby on Rails Developer, Signal Processing Enthusiast!

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział