Sebastian Korfmann (skorfmann)

Freelancer

German, formerly nomadic, based in SE Asia. Interested in all things related to Ruby, Rails & Docker. Runs @saigonrb and @docker_saigon.

Twoje tematy

Dodatkowe materiały

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział