Michael Wallbaum (mwallba)

Freelancer

Location-independent Software Developer and Consultant. I travel. Sometimes I build things with Software.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy