Knut Möller (_v1rtual)

tinkering with software stuff and internet things, ruby on rails, nodejs, electronics, android, home automation blablabla

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział