Ömür Özkir (oem)

I love hacking in ruby. I also love pushing pixels around the old-fashioned way.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział