Michael Wagner (mitch000001)

(Dostępny/a)

linux geek, in love with android and ruby, playing base, software developer. Working for @mindmatters

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy