Johannes Thönes (jthoenes)

Software-Developer, ThoughtWorker, Permanent Journeyman, Ruby Enthusiast, Java and Devils Advocate.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział