Hamburg - Germany code-206 https://code-206.eu

Andreas Cichocki (code-206)

Working as a Full Stack developer with Ruby and Rails. Currently in Hamburg, but working remotely during my sabbatical 🏄🏻‍♂️.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział