Björn Rochel (BjoernRochel)

Continuous learner, FP sympathizer, VIM aficionando, backend fuzzi, ex-.NET, now .rb, .ex and .scala. Currently working as a System Architect @ XING AG

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Twoje wydarzenia"