sukanta ghosh (amisukanta)

Freelancer (Dostępny/a)

Continuous learner, Developer, Ruby on Rails, Javascript

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy